Dostawa

/

Sprawdź możliwe formy dostawy

  1. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem Mariusza Grzyba działającego pod firmą Mariusz Grzyb ROCK-STAL. Szczegółowe zasady dostawy i montażu towarów do domu lub siedzibyKlienta określa niniejszy regulamin. Koszt dostawy i montażu jest zależny od województwa, i na terenie którego znajduje się miejsce dostawy wskazane przez Klienta, co wiąże się z dodatkową opłatą ustaloną w poniższy sposób:
  • województwa małopolskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie +50 zł,
  • województwa lubelskie, łódzkie +120 zł
  • województwa dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie +150 zł
  • województwa podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie + 200 zł
  1. Dostawy odbywają się na adres podany w zamówieniu. W przypadku płatności przelewem na konto Sklepu istnieje możliwość dostawy na dowolny adres na terenie Polski. Sklep nie realizuje dostaw zagranicznych.
  2. Wszelkie prace niezbędna dla montażu, w tym przygotowanie podłoża oraz zakotwiczenie garażu leży po stronie Klienta (podłoże wypoziomowane – wylewka, fundament lub płyty betonowe).
    Przedsiębiorstwo Mariusz Grzyb ROCK-STAL nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane podłoże lub źle wykonane zakotwiczenie, a także za zwłokę w montażu wynikłą z tego tytułu.
Wypełnij formularz wyceny, podaj wymiary, parametry, kolor blachy, dodatki i uzyskaj wycenę!
English EN German DE Hungarian HU Polish PL