Jak przygotować teren pod garaż?

/

Podłoże musi być wypoziomowane!

Teren pod garaż – rodzaje podłoża

Aby przygotować stabilne podłoże pod garaż, można wykorzystać trzy rozwiązania:

Betonowe bloczki

Korzystając z tej metody należy ustawić płyty betonowe (30×30 cm bądź 50×50 cm) typu: płyty chodnikowe, trelinka itp. z przodu garażu, na środku i na końcu. Bloczki betonowe powinny zostać ułożone na odpowiednio utwardzonej powierzchni.

Wylewka

Drugim rozwiązaniem jest przygotowanie wylewki betonowej o wymiarach odpowiednich do wymiarów zamawianego garażu (najlepiej powiększonej o ok. 20 cm w stosunku do jego wymiarów). Wylewka gwarantuje największą stabilność zamontowanego garażu.

Fundamenty

Trzecią metodą jest przygotowanie fundamentu betonowego, który powinien być dostosowany do rozmiarów garażu.

Bez względu na wybór metody, teren garażu powinien być wyrównany i wypoziomowany!
UWAGA! Przygotowanie podłoża pod garaż leży po stronie klienta!

Wypełnij formularz wyceny, podaj wymiary, parametry, kolor blachy, dodatki i uzyskaj wycenę!
English EN German DE Hungarian HU Polish PL